REFERENCE

Ukázky některých řízených i neřízených protlaků, které jsme v minulosti realizovali.
Podrobnější fotografie získáte klepnutím na náhled.

Havířov

Pneumatický zemní protlak pro odpadní rouru 160 mm v délce 7 metrů. Oranžová kanalizační roura se protahovala pod cestou. Protože při tomto rozměru je roura neohebná, musel se prodloužit i vstupní pracovní výkop, šikmo směrem nahoru.

Staříč

Připojení vodovodní přípojky z vodovodního řádu na druhé straně cesty. Zde se musely nejprve nalézt a potvrdit polohu stávajícího potrubí pod cestou, aby nedošlo k poškození, pokud by se poloha lišila od zakreslených pozic. Potom se již raketa pneumatického protlaku zaměřila na cíl v bezpečné hloubce.

Oldřichovice

Zavedení černé plastové trubky o průměru 125 mm pod cestu pro odvod dešťové vody ze střechy do potoka. Nenáročný zemní protlak v malé hloubce. Pevnost trubky je pro tuto hloubku dostatečná.

Frýdek-Místek

Výkopy pracovních šachet pro vstup a výstup řízeného protlaku odpadní hadice pro myčku na parkovišti OBI. Odbagrovaný materiál jsme rovnou sypali na náš DAF a odváželi pryč, aby se co nejméně narušil provoz na parkovišti. Stejně tak jsme zajistili i materiál na zásyp.

Frýdek-Místek

Prodloužení vodovodního řádu, celkem 200 metrů o průměru 110 mm. Použili jsme 2 bubny s návinem po 100 metrech. Pro protlak se využil Ditch Witch JT5. Uprostřed celé trasy jsme vykopali menší pracovní výkop, kde došlo ke spojení potrubí.

Olomouc

Zatáhnutí chráničky 63 mm pro vodovodní přípojku včetně napojení na vodovodní řad. Celková délka 60 metrů, opět se využil bezvýkopový Ditch Witch.

Karviná

Náročný protlak v extrémním podloží. Zatahovali jsme tři chráničky průměru 90 mm pro elektrické vedení. Vzdálenost je 8 metrů, ale terén byl velmi náročný na techniku, protlak vedl přes návoz ze šachty, kamení a beton. Vzhledem k nutnému provozu parkoviště nebyl možný standardní výkop, proto se tato část musela řešit protlačením. Pro práci se výborně osvědčil malý, ale velmi výkonný protlak UM-32.

Vratimov

Napojení tlakové kanalizace. Tlakové potrubí o průměru 50 mm se přivedlo do uklidňovací šachty (průměr 400mm) a odtud se dále protlačila kanalizační roura 160 mm a napojila na hlavní kanalizační řad (jádrové vrtání diamantovou korunkou).

Opava

Protlak pod cestou 45 metrů, zatahovaná chránička měla průměr 63 mm. Použili jsme protlak Grundopit (s vodním výplachem).

Stará Bělá

Napojení kanalizace ke dvěma domkům. Použili jsme neřízený protlak raketou Terma Max 130S, délka protlaku 6 metrů, kanalizační potrubí 160 mm. Kvůli riziku poškození jiných rozvodů jsme museli pracovat až v hloubce 4 metry.

Ostrava

Zatahování ocelové chráničky (rámování) průměru 160 mm pod železniční koleje. Pro zavedení ocelové chráničky jsme použili rámovací raketu Therma, se kterou jsme schopni zarazit ocelové roury průměru až 300 mm.