Řízený zemní protlak – UM-32

Novinka, kterou jsme začali používat v závěru roku 2021, je výrazným pomocníkem mezi dosavadními stroji – je to řízený protlak UM-32.

Malý rozměr – startovat se dá i ze skruže

Zásadní výhodou je malý rozměr UM-32 – pro práci stačí výkop o průměru 1 metr, je tedy možné startovat protlak i z metrové skruže (kanalizace a podobné rozvody). Není potřeba kopat dlouhý výkop jako u protlačovací rakety nebo mít na vstupní straně protlaku 4-5 metrů místa pro bezvýkopový Ditch Witch. Pro UM-32 stačí skutečně velmi malá plocha, odkud se dá protlak realizovat.

Navzdory opravdu kompaktnímu provedení (rozměr zařízení je 80 x 65 x 50 cm) má protlak UM-32 dostatečný výkon. Díky tlačné síle až 32 tun tak můžeme protáhnout chráničku o průměru 32 – 225 mm na vzdálenost až 70 metrů.

Na obrázku je vidět využití protlaku UM-32 v podmínkách malého prostoru. Na přikryté terase je v popředí hydaulické čerpadlo pro pohon protlaku, v kolečkách jsou připravené pracovní tyče a vzadu u zdi je pracovní jáma, ze které se protlak vedl.

Při protlaku se do zařízení postupně vkládají krátké tyče. Každá tyč se našroubuje k předchozímu úseku a hydraulikou se vše tlačí do země. Směr a hloubka protlaku se kontroluje ultrazvukovým detektorem na povrchu a v případě potřeby se směr upravuje (pootáčením hrotu první tyče). Tak je možné přesně se trefit do požadovaného cílového místa.

Po dosažení cíle se na konec první tyče namontuje rozšiřovací hlavice o požadovaném průměru a k ní se připevní chránička. Celek se pak zatahuje zpět obráceným chodem hydrauliky UM-32, tyče se postupně rozebírají, až nakonec je celá chránička zatažená pod zemí.

UM-32 v pracovní jámě. Z tohoto místa se startuje protlačovacími tyčemi a zpět do tohoto místa se pak zatáhne chránička.