Řízený protlak Ditch Witch JT5

Středně výkonná vrtná souprava pro horizontální řízený protlak Ditch Witch JT5 patří do skupiny bezvýkopové technologie. Svými rozměry se hodí i do míst, kde se velké stroje už nevejdou a přitom disponuje dostatečným výkonem.

S touto soupravou jsme schopni vám zatáhnout chráničku DN 110 mm až do vzdálenosti 50 metrů! V určitých případech, při vhodném složení půdy, může mít chránička řízeného protlaku průměr až 160 mm.

Soupravu JT5 lze tak využít při instalaci elektrických, datových, vodovodních nebo plynových rozvodů přes komplikované pozemky – pod silnicí, pod parkovištěm, pod vodní nádrží nebo vodním tokem nebo pod budovou. A nebo třeba jen pod zahradou, kde je vám líto ničit vzrostlou zeleň.

Řízená vrtná souprava JT5
Ditch Witch JT5 – horizontální řízený protlak

Délka stroje je jen 3,1 metru, potřebujeme tedy cca 4 metry prostoru před místem zavrtání. Dál už tyč s vrtnou hlavicí jede pod zemí. Nic není potřeba kopat, souprava přijede a „zaparkuje“ na povrchu.

Řízený protlak nebo vrtná souprava?

Řízený protlak je velmi rozšířený název tohoto zařízení, nicméně ve skutečnosti se jedná o vrtání. Ocelová tyč se neposunuje pneumatickými rázy jako u neřízeného protlaku – ale otáčí a zavrtává se do terénu díky vrtné hlavici. Hlavice je uchycená na první tyči (tyče jsou dlouhé 1,5 metru). Jakmile se tyč zavrtá do země, našroubuje se za ni další tyč a pokračuje se tak dále, až se dosáhne celkové požadované délky vrtu.

Při vrtání se ultrazvukovým detektorem sleduje postup a pozice vrtací hlavy a je možné ovlivňovat její další směr. Lze se tak vyhnout různým překážkám, například potrubí nebo základům stavebních objektů.