Pneumatický zemní protlak

Neřízený protlak

Pneumatický zemní protlak je neřízený. To znamená, že pracovní nástroj – protlačovací raketa – se vypustí ze vstupní jámy po pečlivém zaměření a během protlaku už není možné změnit její směr. Neřízený protlak je proto vhodný na kratší vzdálenosti, i tak to ale v praxi může být (ve vhodné půdě) až 20 metrů.

Pracovní nástroj (raketa) se protlačuje pod zemí v požadovaném úseku bez narušení povrchu pozemku. Výsledkem protlaku je plastová roura (chránička) vedoucí pod zemí, kterou se dají protáhnout například inženýrské sítě.  Maximální průměr chráničky je dán zvoleným typem (průměrem) rakety – naše firma umí zavést při pneumatickém protlaku chráničky o průměru až 160 mm.

Součástí pneumatického protlaku jsou dva nutné krátké výkopy – počáteční a koncový. Jsou hluboké jako je hloubka budoucí roury. Slouží pro manipulaci s raketou. Snadno to pochopíte z obrázku.

K zemnímu protlaku je nutná vstupní a výstupní pracovní jáma.

 

Vysvětlení pojmů

  • Raketa – pracovní nástroj ve tvaru železného válce. Vpředu je profilovaná razící hlava, vzadu připojení na přívod stlačeného vzduchu. Mechanismus uvnitř rakety vytváří díky stlačenému vzduch silné rázy ve směru špice, tím se raketa posunuje vpřed. Podle požadovaného průměru protlaku se volí průměr rakety.
  • Kompresor – dodává stlačený vzduch pro práci rakety
  • Vstupní jáma – krátký manipulační výkop pro obsluhu protlaku na počátku trasy zemního protlaku. Hloubka je stejná, jako hloubka plánovaného protlaku.  Šířka taková, aby šlo připravit raketu, tedy minimálně na šířku ramen.  Délka zpravidla o něco větší, než je délka rakety, protože na raketu se zavěsí chránička. Je-li chránička menšího průměru, dá se ohýbat a výkop může být kratší. Pokud se ale vtahuje chránička 150 mm, je neohebná a vstupní výkop musí být přiměřeně delší.
  • Výstupní jáma – manipulační výkop pro vytažení rakety, délka výkopu stačí stejná jako délka rakety
  • Chránička – plastová roura nebo hadice, která se napojí na zadní část rakety a raketa ji táhne za sebou. Průměr je od 63 do 160 mm.

 

Způsob provedení pneumatického protlaku

Na počátku se vykope vstupní a výstupní manipulační jáma. Na dno vstupní jámy se uloží raketa a spojí se s kompresorem. Raketa se vyrovná vodorovně i výškově tak, aby přesně směřovala k cílovému místu. Během práce později se už směr nedá změnit.

Po spuštění kompresoru a puštění vzduchu do rakety se raketa dá do rázového pohybu.  Lze to přirovnat k příklepu u vrtačky. Rychlost posunu je v normální zemině několik cm/s.

Jakmile je raketa téměř celá v zemi, napojí se na její konec chránička a pokračuje se dále. Chránička je vtahována za raketou. Pokud je zemní protlak dlouhý, napojují se postupně další úseky chráničky.

Když raketa dojede do cílového místa, nechá se celá vysunout.  Poté se zastaví, odpojí od chráničky a vytáhne ven. Protlak je tímto hotový, chránička je zavedená v celém úseku.

Jako příklad lze ukázat následující video, kde je provedení zemního protlaku přes pozemek souseda pro přivedení vody. Malý rozdíl je pouze v tom, že se chránička netáhne za raketou, ale vtáhne se opačným směrem nakonec. To je možné v jílovitých půdách, v našich podmínkách je spolehlivější tahat chráničku za raketou.