JAK NA TO

Co je to zemní protlak

Zemní protlak nahrazuje klasický výkop v případech, kdy nechcete nebo nemůžete rozkopat pozemek. Pracovní nástroj (pneumatická raketa nebo vrtná hlavice) se protlačí pod zemí v požadovaném úseku bez narušení povrchu pozemku.

Výsledkem protlaku je plastová roura (chránička) vedoucí pod zemí, kterou se dají protáhnout například inženýrské sítě.  Maximální průměr chráničky je omezen použitou technikou protlaku – naše firma umí zavést chráničky o průměru až 225 mm. Celková délka protlaku může být až 90 metrů – podle druhu zeminy a použité technologie protlaku.

Jednoduše řečeno,  pokud se kupříkladu potřebujete napojit na vodovodní potrubí vedoucí za cestou, nemusíte už rozkopávat cestu, ale můžete hadice protáhnout pod cestou.

Existují dva druhy protlaků, liší se použitou technologií. Je to řízený a  neřízený protlak.

 

1. Neřízený protlak

Jedná se o pneumatický zemní protlak, který je neřízený. Na začátku plánovaného protlaku se vykope vstupní pracovní jáma, na konci pak výstupní. Do vstupní jámy se uloží tzv. raketa a přesně se zaměří na cíl. Raketa se pak pomocí tlakového vzduchu pohybuje pod zemí rovně k cíli a dorazí do výstupní jámy. Za sebou vtahuje plastovou rouru požadovaného průměru (chráničku).

Během práce není možné ovlivnit směr rakety, proto se tento způsob protlaku nazývá neřízený.

Zde přejděte na podrobný popis pneumatického protlaku.

K zemnímu protlaku je nutná vstupní a výstupní pracovní jáma.

 

2. Řízený protlak bezvýkopový

Označuje se také jako bezvýkopová technologie, protože není potřeba kopat vstupní jámu a často ani výstupní. Nejde také o protlačování jako u pneumatického protlaku, ale o vrtání.

Řízený protlak se provádí pomocí vrtné soupravy. Pracovním nástrojem je vrtná hlavice požadovaného průměru upevněná na tyči. Tyče mají 2 metry délku a jak vrt postupuje, připojují se další a další tyče. Vrtací hlava startuje šikmo do země a během práce je možné přesně kontrolovat její pozici a upravovat (řídit) směr. Mírně zatáčet lze vodorovně i svisle. Celková délka protlaku může být až 50 metrů.

Zde přejděte na podrobný popis řízeného protlaku.

Řízený protlak

 

3. Řízený protlak s minimálním výkopem

Provádí se pomocí speciálního hydraulického zařízení UM-32 v pracovní jámě, které podobně jako předchozí bezvýkopový Ditch Witch napojuje a zatlačuje do země krátké protlačovací tyče a po dosažení cíle vtáhne zpět požadovanou chráničku. Výhodou je velmi malý rozměr zařízení, takže pracovní jáma může být dlouhá jen jeden metr a pracovat se dá i v metrové skruži, například při pracech na kanalizaci.

Nenechte se zmást malým rozměrem zařízení – se silou 32 tun dokáže zatáhnout chráničku 225 mm na vzdálenost až 70 metrů.